wlbk.net
当前位置:首页 >> 用粤语翻译 >>

用粤语翻译

生活、用品 起身(起床) 着(穿)除(脱)浪口(漱口) 飞发(理发) 电发(烫发) 洗面(洗脸)屙屎(大便)屙尿(小便) 闩门(关门) 熄灯(关灯) 水喉(水龙头)瞓觉(睡觉)食(吃) 食晏(吃午餐) 食烟(抽烟) 滚水(开水)煲(煮) ...

牙斩斩.死得惨.声大大.没货卖.有早知.没乞儿.担登仔.霸头位.有得震.没得训.侧侧膊.唔多觉.笑骑骑.放毒蛇.眼大大.易学坏.眼湿湿.够咸湿.搞搞震.没帮衬.博大雾.唔使做.有姿势

这些已经不属于“标准粤语”,应该说他是“粤语方言”的一种 解释吗?没有解释。方言,怎么解释?硬要解释就只能意译,如下: 第一个,方言,发音大概是“立罗”,意思是“很拖沓” 第二个,方言,唔掂档,意思是“不妥,搞不定” 第三个,方言,捞(第二声...

你是不是听了李克勤1987年的又或是陈慧娴的翻唱? 跟你这么说吧,大多数粤语读音是无法正确"翻译"成普通话读音的,这是因为粤语的语音构成和普通话的语音构成不一样的缘故,不要说大多数粤语读音在普通话里找不到同音字,就连"汉语拼音"对大多数粤语...

广东话的微软拼音输入法及国语解释(好实用D) 佢(qu)他或她(佢哋仲系唔系人嚟嘎?) 乜(mie)什麽(你讲乜啊?) 嘅(ge)的(喱个系我嘅女朋友。) 嬲(niao)生气(我好嬲你!) 系(xi)是(你真系个好人嘞!) 咁(han)如此,这样(咁...

这里:呢度。 在这里:系呢度,系度。 当然你说哩度、响度也没有错,口音差异,都听得懂。

1.你系未傻噶。 2.你系未十咖。 粤语又作广东话、广府话,俗称白话,海外称唐话, 是一种汉藏语系汉语族的声调语言,中国七大方言之一,也是汉族广府民系的母语。粤语发源于古代中原雅言,具有完整的九声六调,较完美地保留古汉语特征。 粤语有2...

一(ya) 二(yi) 三(san) 四 (sei)五(u 这个是鼻子发音) 六(luo) 七(cha) 八(ba) 九(gou) 十(sha) 还有(zhong you)你知道了吗(nei ji wu ji a)我知道了(wo ji la)为什么(ding gai) 我们(wo dei)他(kui)你好 (nei ho...

丢雷楼谋 草 泥 马 的 索嗨 傻B 含加产 全家见上帝

we never really care we on~ly care about/ love! (hehe) that is right! ti nong ta ba hei 天 空 塌 下 去 ha hui bing feng ya gong dui 下 去 冰 峰 也 共 对 gong dui hai dan ai ha hui 共 对 海 底 爱 下 去 fu sang lei lei 负 伤 累 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wlbk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com