wlbk.net
当前位置:首页 >> 态组词和拼音怎么写 >>

态组词和拼音怎么写

拼音tài ,组词:态度,状态,姿态,形态,神态,动态,静态,事态,情态,常态,变态

神态[shén tài] 神情态度:~自若.仪态[yí tài] 仪表1(多就姿态说):~万方(姿态美丽多姿).状态[zhuàng tài] 人或事物表现出来的形态:心理~.液体~.病人处于昏迷~.

繁体:一个 能 字,一个 心 字.然后是上下结构.跟态一样的结构,也就是把 太 字换成 能 字.

山庙Shan. miao

《羿裔熠邑彝》羿裔熠①,邑②彝,义医,艺诣.熠姨遗一裔伊③,伊仪迤,衣旖,异奕矣.熠意④伊矣,易衣以贻伊,伊遗衣,衣异衣以意异熠,熠抑矣.伊驿邑,弋一翳⑤,弈毅⑥.毅仪奕,诣弈,衣异,意逸.毅诣伊,益伊,伊怡,已臆

情况(qíng kuàng)状况(zhuàng kuàng)

“练”组词和拼音举例:练习 [liàn xí] 练字 [liàn zì].练字帖 [liàn zì tiè] 练习生 [liàn xí shēng] 练达老成 [liàn dá lǎo chéng] 练兵秣马 [liàn bīng mò mǎ]

拼音:zhòng 或 zhōng 中 一.zhòng 组词:1~举|2~计|3~奖|4~签|5~选|6~毒|7~风|8~暑|9~箭|10~伤 二.zhōng 组词:1~部|2~层|3~等|4~缝|5~等|6~稻|7~级|8~农|9~学|10~看|11~听| 中,中国汉字之一.在中原“中”是指“好”的意思.[1] 中者,不偏也,天下之大本,故君子务本,本立道生;庸者,不易也,万物之根基,故君子固本,本固速成;和者,乐业也,天下之达道,故君子乐本,天健中节.务本谓之中,固本谓之庸,乐本谓之和,三者致者天地人三才立焉,天下之大材速育、速成焉.此千古之道学,成者无不合于专一,无不合于太极(务本是本份,固本是能力,乐本是兴趣).

同学如果你想直接写,就写:shu (属于) 如果你想写好看,可以练练字哦

你好,很高兴为你解答:设的读音释义 shè 部首:讠 笔画:6 结构:左右结构 五笔:YMCY [释义]:1. 布置,安排.2. 筹划.3. 假使.组词:设计、建设、陈设、设想、开设、常设、假设、设立、设法、增设、安设…

3859.net | kcjf.net | beabigtree.com | pxlt.net | lyhk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wlbk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com