wlbk.net
当前位置:首页 >> 肚的成语有哪些 >>

肚的成语有哪些

牵肠挂肚、 人心隔肚皮、 小肚鸡肠、 宰相肚里好撑船、 心知肚明、 搜肠刮肚、 肚束三篾、 一肚子坏水、 肚里泪下、 挺胸突肚、 满肚疑团、 眼馋肚饱、 鸡肠狗肚、 萦肠惹肚、 跑肚拉稀、 宰相肚里能撑船、 熬肠刮肚、 雀儿肠肚、 宰相肚里能行船、 将胸比肚、 抠心挖肚、 眼饱肚饥、 挺胸凸肚、 兜肚连肠、 肚里蛔虫、 翻肠搅肚、 倾肠倒肚

牵肠挂肚、小肚鸡肠、搜肠刮肚、鼠肚鸡肠、兜肚连肠、鸡肠狗肚、眼馋肚饱、挺胸凸肚、挺胸叠肚、熬肠刮肚、满肚疑团、跑肚拉稀、心知肚明、肚束三篾、眼饱肚饥、肚里泪下、倾肠倒肚、挂肚牵心、撑肠拄肚、肚里蛔虫、挂肚牵肠、割肚

熬肠刮肚 撑肠拄肚 兜肚连肠 肚里蛔虫 肚里泪下 割肚牵肠 挂肚牵肠 挂肚牵心 鸡肠狗肚 将胸比肚 抠心挖肚 牵肠割肚 牵肠挂肚 倾肠倒肚 鼠肚鸡肠 搜肠刮肚 挺胸凸肚 小肚鸡肠 悬肠挂肚 眼馋肚饱 宰相肚里能撑船 大肚能容

鞭长莫及(biān cháng mò jí):意思是指虽然鞭子很长,但总不能打到马肚子上,比喻距离太远而无能为力.造句:这帮匪徒住在国外,英国警方鞭长莫及.车过腹痛(chē guò fù tòng):出自《三国志魏志武帝纪》,指对亡友的悼念.撑

肚里泪下dù lǐ lèi xià【注释】眼泪往肚里流.形容有苦说不出.【出处】宋叶绍翁《四朝见闻录》:“每遇天日清美,侍上宴集,才一思之,肚里泪流.”

肚里泪下

牵肠挂肚[qiān cháng guà dù] 牵:拉.形容十分惦念,放心不下.小肚鸡肠[xiǎo dù jī cháng] 比喻器量狭小,只考虑小事,不照顾大局.搜肠刮肚[sōu cháng guā dù] 比喻绞尽脑汁,苦思苦想.肚束三篾[dù shù sān miè] 比喻忍受饥饿,安于贫困

“宰相肚里能撑船”是一句俗语,一般形容一个人宽宏大量,大人有大量的意思.“宰相肚里能撑船”是倡导为人处世要豁达大度,待人处事要宽厚仁慈.

光字开头的成语内涵是什么 光字开头的成语什么梗 光彩夺目 夺目:耀眼.形容鲜艳耀眼.也用来形容某些艺术作品和艺术形象的极高成就. 光风霁月 光风:雨后初晴时的风;霁:雨雪停止.形容雨过天晴时万物明净的景象.也比喻开阔的胸襟

膛肚,四字成语开膛破肚. 开膛破肚kāi táng pò dù 释义:剖开膛,刮开肚(多形容家禽).形容看个究竟,弄个明白. 膛〈名词〉(形声字.从肉,堂声.本义:胸腔) 例句:蝈蝈有着有力的大颚、锐利的钳子,不能把它的俘虏开膛破肚的情况极少出现,因为蝉没有武器,只能哀鸣踢蹬. 选自人民教育出版社七年级上册第四单元18课《绿色蝈蝈》(作者:法布尔)《昆虫记》 英文:disembowel

5213.net | 5689.net | sbsy.net | ceqiong.net | zdhh.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wlbk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com