wlbk.net
当前位置:首页 >> 百家姓拼音版 >>

百家姓拼音版

赵(zhào)钱(qián)孙(sūn)李(lǐ) 周(zhōu)吴(wú)郑(zhèng)王(wáng) 冯(féng)陈(chén)褚(chǔ)卫(wèi) 蒋(jiǎng)沈(shěn)韩(hán)杨(y

百家姓全文(拼音) zhào qián sūn lǐ zhōu wú zhèng wáng 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王 féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yáng 冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨 zhū qin yoú xǔ hé lǚ shi zhāng 朱 秦 尤 许 何 吕 施 张 kǒng cáo yán huà jīn wèi táo jiāng 孔 曹 严 华 金 魏

《百家姓》 赵(zhào) 钱(qián) 孙(sūn) 李(lǐ) 周(zhōu) 吴(wú) 郑(zhèng) 王(wáng) 冯(féng) 陈(chén) 褚(chǔ) 卫(wèi) 蒋(jiǎng) 沈(shěn) 韩(hán) 杨(yáng) 朱(zhū) 秦(qín) 尤(yóu) 许(xǔ)

zhào qián sūn lǐ zhōu wú zhèng wáng 赵 钱 孙 李 , 周 吴 郑 王 .féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yáng 冯 陈 褚 卫 , 蒋 沈 韩 杨 .zhū qín yoú xǔ hé Lǚ shī zhāng 朱 秦 尤 许 , 何 吕 施 张 .kǒng cáo yán huà jīn wèi táo jiāng 孔 曹 严 华 , 金 魏

zhào qián sūn lǐ , zhōu wú zhèng wáng 赵 钱 孙 李 , 周 吴 郑 王.féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yáng 冯 陈 褚 卫 , 蒋 沈 韩 杨.zhū qín yoú xǔ hé Lǚ shī zhāng 朱 秦 尤 许 , 何 吕 施 张. kǒng cáo yán huà jīn wèi táo jiāng 孔 曹 严 华 , 金 魏

现仅就“祺名轩”的回答作如下补充:“曾(zēng) 母(mǔ) 沙(shā) 乜(niè)”之“母(mǔ)”当作“毋(Wú)”;“盖(gài) 益(yì) 桓(huán) 公(gōng) ”之“盖(gài)”当读作“盖(Gě)”;“赫连(hè lián) 皇甫(huáng pǔ)”之“皇甫(huáng pǔ)”当读作“皇甫(Huáng fǔ)”;“轩辕(xuān yuán) 令狐(lìng hú )”之“令狐(lìng hú)”当读作“令狐(Líng hú)”.现撇开百家姓不谈,有些姓氏读音特殊,如“黑”读“Hè”,“区”读“ōu”,“繁”读“Pó”等.

Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王 Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng 冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨 Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng 朱 秦 尤 许 何 吕 施 张 Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng 孔 曹 严 华 金 魏 陶

百家姓全文(拼音) Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王 Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng 冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨 Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng 朱 秦 尤 许 何 吕 施 张 Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiā

百家姓 Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王 Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng 冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨 Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng 朱 秦 尤 许 何 吕 施 张 Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng 孔 曹 严 华 金

pdqn.net | pznk.net | lstd.net | 9647.net | sytn.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wlbk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com